Fønhus


Fønhus Kraft as

Vinteren 2003 / 2004 bygde eierne av Fønnhus gårdene og Einar Sofienlund småkraftverk i Pullebekken. Bekken er eiendomsskille mellom Fønhusgardene, og fallhøyden på utbyggingen er 352 meter.

 

Einar Sofienlund, som er kraftverksingeniør av proffesjon, sto for alle forundersøkelser, teknisk planlegging og design.

Verket ble satt i drift 7 april 2004 og skal produsere ca 2,2 GWh årlig.

 

 

 

 

Vannkraft er en fornybar ressurs. Utbygging av små bekker og elver er en mulighet for verdiskapning på landsbygda.

Teknisk kontrollpanel m/ GSM-varslingFallretten tilhører som regel grunneieren, og ved å leie bort retten kan grunneieren sikre varige inntekter til eiendommen selv om han ikke ønsker å bygge ut sjøl.

I vårt tilfelle etablerte vi et aksjeselskap og sto for utbygging sjøl. Selskapet leier fallretten på en tinglyst leieavtale.                                                                                              

 


 

Kontakt  Arne 984 35 928/Andreas 992 87 000/Inger 992 87 016