Fønhus


Nedre Våvålsvatnet

 

Områdets geografi

Vi ligger i et typisk grunnfjellsområder og jordsmonnet er mange steder svært karrig. Eiendommene har bratte dalsider ned mot Begna, men åsene austafor bølger innover i et småkupert terreng. “Auståsen”, som vi kaller den, har mye myr og mange små skogstjern. Skogbildet er preget av gran i søkkene, og lauvblanding og furu på knattene.

Den eneste bebyggelsen i området er de gamle skogskoiene. Et moderat nett av skogsbilveger sikrer atkomsten til området.

 

Hva vi har å tilby?

Vi som driver disse eiendommene ønsker at folk skal få oppleve Auståsen. Det kan kjøpes fiskekort for området, og både småvilt- og storviltjakta blir leid ut. Næringsmessig utgjør utmarka en stadig større del av ressurs- og inntektsgrunnlaget på eiendommene våre.

 

Ved Holmevatnet har vi startet arbeidet med å restaurerer et gammelt skogshusvære-miljø.  Her finner vi ei gammel skogskoie som blir leid ut i samband med jakt, fiske og ferieopphold, og ved sida av den ei mye eldre årehytte. Årehytta er satt i tilnærmelsesvis den stand den var for 100 år siden, den gang skogsarbeiderne bodde her. Båthuset er også en del av dette miljøet.

Hjemme på gardene leier vi ut drengestuene våre. De ligger nede ved storelva Begna; - ei av Østlandets beste ørretfiskeelver.

Søre Fønhus er dessuten endestasjon for familieflåteferdene som Begna Elv driver. Dette er “rafting light”; - beregnet på hele familien.

På Nørre Fønhus ligger Eldhuset hvor vi tar imot sluttede selskaper og arrangementer.

På Nørre er dessuten forfatteren Mikkjel Fønhus født. Et børseskudd unna, på andre sida av elva, ligger Nissebakken hvor han bodde til sin død.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

Kontakt  Arne 984 35 928/Andreas 992 87 000/Inger 992 87 016