Fønhus


Jakt

Glade jegere på vei mot hytta

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vi leier ut 4 forskjellige terreng:

 • Heimskogen på Nørre Fønhus er på i alt 4500 daa, 
  og ligger fra 200 - 600 m.o.h.

 • Hølersetere er på  2700 daa, og ligger fra ca 640 - 830 m.o.h.

 • Øyvasslia er 5658 daa. Ledig fra 01.10.2019


Det leies ut småviltjakt og rådyrjakt. Elgjakta er bortleid på åremål.

Jaktbare arter er skogsfugl og hare er de viktigste småviltartene. 
Rådyrbestanden varierer mye fra år til år, alt etter hvordan vinteren og gaupebestanden har vært.

Elgjakt foregår i området fra 25. september  - 23. desember

Hjortejakt foregår i tidsrommet 1. september - 23. desember.

 

Andre forhold

 • Det opprettes skriftlig avtale med jegerne. Kart og informasjon deles ut. Eierne kan være med inn i terrenget ved jaktstart for å påvise veier, eiendomsgrenser m.m.
 • Det tillates maksimalt 4 geværer og 2 hunder samtidig i hvert terreng. 
 • Det er normalt ikke sau i området, men hundeeier er ansvarlig for at hunden ikke gjør skade på bufe.
 • Det er anledning til å gjøre avtale om besiktigelse av terrenget før inngåelse av avtale.
 • Betaling skjer med ½ -parten ved inngåelse av avtale, og resten senest ved jaktstart.
 • Jegerne må levere standardisert jaktrapport ved jaktens slutt.

 

Kontakt  Arne 984 35 928/Andreas 992 87 000/Inger 992 87 016