Fønhus


 Skog og miljø

Vi forvalter nærmere 20.000 dekar fordelt på 4 teiger.  3 av teigene ligger fysisk inntil hverandre og utgjør et godt arrondert område mellom storelva Begna og kommunegrensa mot Nordre Land. Eiendommene er miljøregistrert etter MiS-metoden. Mellom 10 og 20 nøkkelbiotoper er opprettet. Tilsammen utgjør disse flere hundre dekar.

 


Begna har mange flotte stryk!

To gutter på elgpost (Bendik og Eirik)

 Det lukter godt av nyhogd tømmerØvre Våvålsvatnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området består av mange myrer, vann og småtjern. Moderne skogforvaltning tar mye hensyn til miljøet på slike plasser, og skogbruket drives i dag mye mer nyansert enn for bare noen få tiår siden.

Krokputt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Arne Erik Fønhus - 2930 Bagn - Tlf: 613 477 70 / 975 123 33