Fønhus


Eiere

 

Arne Evjen Fønhus
Søre Fønhus, Austsidevegen 107
2930 Bagn
Mobil:  984 35 928
E-post: arne@fonhus.net

 

Inger Råheim
Nørre Fønhus, Austsidevegen 101
2930 Bagn
Mobil: 992 87 016
E-post: inger@valdres-skog.no

 

Andres Råheim
Nørre Fønhus, Austsidevegen 101
2930 Bagn
Mobil: 992 87 000
E- post: andreas@valdres-skog.no

 

 

 


 

Kontakt  Arne 984 35 928/Andreas 992 87 000/Inger 992 87 016